top of page
  • Yazarın fotoğrafıpazarlamaburada.com

Marka Yönetiminde Stratejik Planlama

Şirketinizin rekabet avantajı sağlam bir stratejik planlama süreci ve bunu en etkin şekilde hayata geçirecek uygulama planı ile başlar.

Günümüzün süper rekabetçi ortamında stratejik planlama süreci hayati öneme sahiptir. İşte sağlam bir stratejik planın bazı güçlü avantajları;


Marka Yönetiminde Stratejik Planlama

o En iyi fırsatların yanı sıra terk edilmesi gereken şeyleri vurgulayarak, işinize odaklanma ve yönlendirme sağlar

o Ana rekabet avantajınızı ve onu destekleyecek niteliklerinizi tanımlar.

o İletişim mesajınızın müşterilere ve iş ortaklarına etkinliğini artırır

o Tüm pazarlama iletişimi kampanyalarınız için temel görevi görür

o Kârınızı arttırır ve markalarınız için tüketici tercihi oluşturur

Stratejik Pazarlama Planı Nasıl Yazılır


Artık, belirli bir yılda uygulanacak stratejik inisiyatiflere ve öngörülen sonuçlara genel bir bakış sunan belgeye odaklanma zamanı: pazarlama planı.


Yıllık pazarlama planı genel stratejiyi destekler ve uzun ve orta vadeli hedefler belirlendikten sonra geliştirilmelidir. Rekabet ortamındaki kısa vadeli değişimleri yansıtmalı ve orta vadeli stratejinin geliştirildiği zamanda mevcut olmayan acil fırsatları ve tehditleri hesaba katmalıdır.

Uzun vadeli iş hedefleriyle uyumlu olmayan bir plan, zaman ve değerli kaynakların kaybıdır.


Stratejik Pazarlama Planı Ana Hatları


Hedefler


Bu tanıtım bölümü, belirli bir yıla ait Pazarlama hedeflerini şöyle sıralayabilir: satış ve kar artışları, daha fazla müşteri çekmek, tekrar satın alma, farkındalık ve denemeyi artırmak, marka sadakati oluşturmak ve marka ile duygusal bağlantılar kurmak.

Gerçekçi bir pazarlama planı en fazla iki ila üç hedef içerir.


Önerilerin Özeti


Bu öneri özetleri yıllık hedefleri gerçekleştirmek için istihdam edilecek stratejileri ve taktikleri sağlar.


Mevcut Piyasa Koşulları


Bu bölüm, markanın / şirketin rekabet ettiği pazarın bir tanımını sunmaktadır.

Mevcut pazar trendlerini detaylandırır ve kullanıcı segmentasyonu ve profillerindeki değişiklikleri vurgular. Önemli bir bölüm rekabete ve rekabet ortamındaki değişikliklerin şirketi nasıl etkilediğine ithaf edilmelidir.


Yeni birleşme ve devralmalar, ürün lansmanları, yeni dağıtım kanalları veya pazara giren yeni bir rakip, teknolojik gelişmeler ve demografik yapıdaki değişimler ile ilgili ayrıntılar burada yer alacaktır.


SWOT Analizi


Bu bölüm okuyucuya şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri hakkında gerçekçi bir genel bakış sağlar.


Güçlü ve zayıf yanlar içseldir, fırsatlar ve tehditler şirket kontrolünün ötesinde dış etkenlerden büyük ölçüde etkilenir. Etkin bir analiz, Üretim, Pazarlama, Satış, Finans, Bilgi Teknolojileri ve Yönetim de dahil olmak üzere tüm departmanların performansına yakından bakar.


Stratejiler


Yıllık hedefler, şirketin rekabet avantajını güçlendirecek etkili stratejilerle gerçekleştirilir.

Plan daha sonra şirketin rekabet avantajının ürün, ambalaj, dağıtım ve tanıtım stratejileri aracılığıyla nasıl uygulandığını ele almalıdır.


Taktik


Bunlar, yukarıda belirtilen stratejileri desteklemek için yıl içinde tamamlanacak somut inisiyatiflerdir (projelerdir). Birçok pazarlamacı (ve reklam ajansları), destekledikleri stratejiyi düşünmeden taktikleri bir listeyle başlatma hatası yaparlar. Strateji ve taktikleri nasıl ayırt edeceğinize dair ayrıntılı bilgi için Pazarlama Stratejisi: Pazarlama Hedeflerini, Stratejisini ve Taktiklerini Anlayın makalemize bakın.


Satış Tahmini


Pazarlamacıların genellikle yıllık pazarlama planında bir tür satış projeksiyonu içermesi gerekir. En yaygın tahmin, satışları marka, ürün kategorisi ve dağıtım kanalına göre ayırır.

Her satış tahmini (büyüme veya düşüş), yukarıdaki bölümlerde önerdiğiniz strateji ve taktikler ile doğrulanmalıdır. Bu, belirli bir şirket veya marka için ilk pazarlama planınızsa, yönetim tarafından beklenen ayrıntı düzeyini sorduğunuzdan emin olun.


Bütçe


Bu, pazarlama planının oldukça tartışmalı bir bölümü olacaktır, bu yüzden rakamlarınızı katı argümanlar ile desteklediğinizden emin olun. Pazarlama bütçesini oluşturmanın birçok yolu vardır ve bunların hepsi bireysel işlere bağlıdır. Bazı şirketler, satışların bir yüzdesini (genellikle% 1 ile% 10 arasında) Pazarlama girişimlerine ayırmaktadır. Bu oran, şirketin büyüklüğüne, rekabete, sanayiye, pazarlama biriminin organizasyon için ne kadar önemli bir faaliyet olduğuna bağlıdır. Bir başka yöntem ise uygulanacak olan inisiyatiflerin bir listesi ile başlar ve daha sonra bütçelenir.


Diğer şirketler sadece rakiplerin harcamalarını eşleştirecek, diğerleri ise “diğer harcamalardan sonra ne kadar bütçeye sahip olabilirim” stratejisini uygulayacak. Son yöntemi kullanan bir şirketin uzun dönemde hayatta kalabileceğine dair göstergeler oldukça zayıf olsa gerek.


İzleme ve Kontrol


Başarının nasıl ölçüleceğini detaylandırmadan Pazarlama Planı tamamlanmayacaktır. Pazarlamacı olarak, neyin işe yaramadığını ve neyin yaradığını ve her bir girişim için ne kadar zaman ve bütçe ayırdığınızı takip etmeniz sizin için önemlidir. Her proje için ölçülebilir, somut hedefler ve bütçeler belirlemek ve performans metriklerini yılda en az iki kez gözden geçirmek iyi bir uygulamadır.


Destekleyici Araştırmalar (Kalitatif ve Kantitatif)


Değinmeye çalıştığımız tüm bu süreçlerinizin etkinliğini tarafsız bir şekilde ölçümlemek isterseniz, Kalitatif ve Kantitatif / Birincil ve İkincil araştırmaya ihtiyaç duyuyorsanız, destekleyici verileri Pazarlama planına ek olarak eklediğinizden emin olun.Opmerkingen


bottom of page